Mokslinių ir taikomųjų projektų centras (MTPC), įkurtas 2010 metais, teikia įvairias projektų valdymo paslaugas privačiam ir viešajam sektoriui. 

Vadovaujamės sąžiningumo, atvirumo ir nešališkumo principais. Visuomet stengiamės:

 • įsigilinti į Užsakovo poreikius,
 • pasiūlyti profesionalius problemų sprendimus,
 • dirbti Užsakovui, kartu su Užsakovu ir už Užsakovą,
 • greitai ir lanksčiai atlikti pavestas užduotis.

Teikiame profesionalias paslaugas šiose srityse: 

Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir kitų projektų valdymas:

 • investicinių projektų ruošimas;
 • paraiškų ruošimas;
 • projektų administravimas ir kt.

 Inžineriniai, socialiniai, ekonominiai tyrimai:

 • savivaldybių tyrimai;
 • sektoriniai tyrimai ir kt.;

Planavimo dokumentų rengimas:

 • strateginių plėtros planų rengimas;
 • strateginių veiklos planų rengimas ir kt.

 Organizacijų tyrimai ir diagnostika:

 • veiklos efektyvumo vertinimas;
 • personalo kvalifikacijos kėlimo poreikių vertinimas;
 • organizacijos mikroklimato vertinimas ir kt.

 Organizacijų vystymas:

 • mokymai ir kvalifikacijos kėlimas;
 • komandos formavimas ir kt.