TEIKIAMOS PASLAUGOS

Galite kreiptis ir bet kokiu kitu klausimu

Teikiame profesionalias paslaugas šiose srityse:

 Inžineriniai, socialiniai, ekonominiai tyrimai ir studijos:

 • regionų, savivaldybių tyrimai ir vertinimai;
 • ūkio šakų, teminiai tyrimai ir vertinimai;
 • ūkio šakų plėtros modeliavimas ir planavimas ir kt.

 Planavimo dokumentų rengimas:

 • strateginių plėtros planų, programų, strategijų rengimas;
 • strateginių veiklos planų ir programų rengimas ir kt.

 Organizacijų tyrimai ir diagnostika:

 • kompiuterinio tinklo aktyviosios ir pasyviosios dalies auditas (informacinių technologijų auditas);
 • veiklos efektyvumo vertinimas;
 • personalo kvalifikacijos kėlimo poreikių vertinimas;
 • organizacijos mikroklimato vertinimas ir kt.

 Organizacijų vystymas:

 • mokymai ir kvalifikacijos kėlimas;
 • komandos formavimas ir kt.

 Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir kitų projektų valdymas:

 • investicinių projektų ir galimybių studijų ruošimas;
 • paraiškų paramai rengimas;
 • projektų administravimas ir kt.

Kontaktai

VšĮ Mokslinių ir taikomųjų projektų centras

Juridinio asmens kodas 302496911
PVM kodas LT100005371210
Tel. 8 698 25772
El.paštas info@mtprojektai.lt